تبلیغات
حکمت مطهر - كتاب شناسی آثار ترجمه ای شهید مطهری (ره) 1
 
حکمت مطهر
در عصر حاضر كمتر كسی از اندیشمندان و متفكران اسلامی در كشورهای اسلامی ظهور كرده اند كه آثار علمی و تراوشات ذهنی آنها علاوه بر كشور خود در اقصی نقاط جهان با زبان های گوناگون ترجمه و منتشر شده باشد، از بارزترین این شخصیت ها می توان از آیت الله شهید مرتضی مطهری (ره) نام برد كه هیبت و آوازه اش جهانی شده و در بیشتر نقاط جهان در بین نخبه گان و تحصیل كردگان شخصیتی شناخته شده و آشنا به شمار می رود. 
آثار شهید مطهری تاكنون، بارها از طریق كتاب شناسی های متعدد شناسایی و معرفی شده است، ولی كمتر به ترجمه ها و برگردان های نگاشته های وی و زبان های مختلف پرداخته شده است. از مهم ترین عوامل این نقصان، ناشناخته بودن كتاب های ترجمه نشده كتاب شناسی های ایرانی، عدم اطلا ع رسانی از چاپ های صورت گرفته در خارج و عدم سازماندهی، سیاست گزاری و رهبری این ترجمه ها از سوی یك مركز مسئول می باشد. 
مجله پژوهه در راستای اطلاع رسانی پژوهشی، آگاه سازی دوستداران شهید به وسعت تأثیرگذاری اندیشه های شهید در جهان حاضر، نشان دادن میزان قدرت تبلیغی تشیع در عصر حاضر و جلوگیری از كارهای تكراری، كتاب شناسی حاضر را به مناسبت فرا رسیدن سالگرد شهادت آن شهید در سال جاری در این شماره درج می كند. 
نویسنده خرد به نقصان بسیار این فهرست و سیاهه به ویژه زبان های استانبولی، انگلیسی، عربی و اندونزی اذعان می دارد و این سیاهه را تنها قدمی كوچك در جهت شناسایی اثار ترجمه ای استاد می داند و تكمیل آن را در جهت سامان دهی كردن آثار استاد و ظّم آنها از راهیابی اشتباهات، جلوگیری از كارهای تكراری لازم می شمارد. امید كه مقبول افتد. 
كتاب شناسی آثار ترجمه ای شهید مطهری (ره)
منابع مقاله: پژوهه شماره 17، طیار پروین، محمود ؛اشاره: 
در عصر حاضر كمتر كسی از اندیشمندان و متفكران اسلامی در كشورهای اسلامی ظهور كرده اند كه آثار علمی و تراوشات ذهنی آنها علاوه بر كشور خود در اقصی نقاط جهان با زبان های گوناگون ترجمه و منتشر شده باشد، از بارزترین این شخصیت ها می توان از آیت الله شهید مرتضی مطهری (ره) نام برد كه هیبت و آوازه اش جهانی شده و در بیشتر نقاط جهان در بین نخبه گان و تحصیل كردگان شخصیتی شناخته شده و آشنا به شمار می رود. 
آثار شهید مطهری تاكنون، بارها از طریق كتاب شناسی های متعدد شناسایی و معرفی شده است، ولی كمتر به ترجمه ها و برگردان های نگاشته های وی و زبان های مختلف پرداخته شده است. از مهم ترین عوامل این نقصان، ناشناخته بودن كتاب های ترجمه نشده كتاب شناسی های ایرانی، عدم اطلا ع رسانی از چاپ های صورت گرفته در خارج و عدم سازماندهی، سیاست گزاری و رهبری این ترجمه ها از سوی یك مركز مسئول می باشد. 
مجله پژوهه در راستای اطلاع رسانی پژوهشی، آگاه سازی دوستداران شهید به وسعت تأثیرگذاری اندیشه های شهید در جهان حاضر، نشان دادن میزان قدرت تبلیغی تشیع در عصر حاضر و جلوگیری از كارهای تكراری، كتاب شناسی حاضر را به مناسبت فرا رسیدن سالگرد شهادت آن شهید در سال جاری در این شماره درج می كند. 
نویسنده خرد به نقصان بسیار این فهرست و سیاهه به ویژه زبان های استانبولی، انگلیسی، عربی و اندونزی اذعان می دارد و این سیاهه را تنها قدمی كوچك در جهت شناسایی اثار ترجمه ای استاد می داند و تكمیل آن را در جهت سامان دهی كردن آثار استاد و ظّم آنها از راهیابی اشتباهات، جلوگیری از كارهای تكراری لازم می شمارد. امید كه مقبول افتد. 
  
آذری 
[1]1 اسلام و مقتضیات زمان / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروه ترجمه؛ تهران: الهدی، 1374 ش، 2 ج، 20 + 398 ص، رقعی. 
  
[2] 2 اسلام و مقتضیات زمان / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروهی از مترجمین؛ قم: مكتب اسلام، 1380 ش، 2 ج ( در یك مجلد)، 320 ص، وزیری. 
  
[3] 3 انسان در قرآن / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروهی از محققین؛ قم: مهدیه، 1379 ش، 96 ص، رقعی. 
  
[4] 4 انسان كامل / شهید مرتضی مطهری مترجم: آقا بالا مهدی اف؛ قم: مدین، 2001 م، 293 ص، رقعی. 
  
[5]5 انسان كامل / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروهی از مترجمین؛ قم: مكتب اسلام، 1380 ش، 220 ص، رقعی. 
  
[6] 6 انسان و ایمان / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروهی از مترجمین؛ قم: مهدیه، 1379 ش، 76 ص، رقعی. 
  
[7] 7 بررسی اجمالی نهضت های اسلامی در صد سال اخیر / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروهی از مترجمین؛ قم: مهدیه، 1379 ش، 100 ص، پالتویی. 
  
[8] 8 بررسی اجمالی نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر / شهید مرتضی مطهری بی مترجم؛ باكو: صباح، 1999 م، 120 ص، رقعی. 
  
[9] 9 تأثیر امر به معروف و نهی از منكر در قیام امام حسین (ع) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع)، 1373 ش، 131 ص، رقعی. 
  
[10] 10 جاذبه و دافعه امام علی (ع) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت(ع)، 1372 ش، 230 ص، رقعی. 
  
[11] 11 جاذبه و دافعه امام علی(ع) / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروهی از مترجمین؛ قم: مهدیه، 1379 ش، 190 ص، رقعی. 
  
[12] 12 جامعه و تاریخ / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروهی از مترجمین؛ قم: مهدیه، 1379 ش، 120 ص، رقعی. 
  
[13] 13 جهانبینی توحیدی / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروهی از مترجمین؛ قم: مهدیه، 1379 ش، 100 ص، رقعی. 
  
[14] 14 داستان راستان (با عنوان: دوزگون لر و دوغرو ناغیل لار) / شهید مرتضی مطهری مترجم: عبدالكریم منظوری خامنه، تهران: الهدی، 72-1371 ش، 2 ج، 212 + 200 ص، پالتویی. 
  
[15] 15 داستان راستان / شهید مرتضی مطهری مترجم: جابر اكبر اف؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت(ع)، 1378 ش، 200 ص، رقعی. 
  
[16] 16 زندگی جاوید یا حیات اخروی / شهید مرتضی مطهری مترجم: عبدالرحمن دیه چی؛ تهران: الهدی، 1373 ش، 74 ص، رقعی. 
  
[17] 17 زندگی جاوید یا حیات اخروی / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروهی از مترجمین؛ قم: مهدیه، 1379 ش، 16 ص، رقعی. 
  
[18] 18 سیره ائمه اطهار(ع) / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروهی از مترجمین؛ قم: مكتب اسلام، 1380 ش، 280 ص، رقعی. 
  
[19] 19 سیری در سیره ائمه اطهار(ع) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع)، 199 م، 316 ص، رقعی. 
  
[20] 21 سیری در سیره نبوی (با عنوان: حضرت محمدین (ص) حیاتیندان درسلر) / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروه ترجمه؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع)، 1372 ش، 30 ص، وزیری. 
  
[21] 22 سیری در سیره نبوی / شهید مرتضی مطهری مترجم: م.علیزاده؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت(ع)، 137 ش، 330 ص، وزیری. 
  
[22] 23 سیری در سیره نبوی / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع9، 1993 م، 64 ص، رقعی. 
  
[23] 24 شهید (با عنوان: S,ehid) / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروه ترجمه بنیاد بعثت؛ تهران: بنیاد بعثت، 1364 ش، 48 ص. 
  
[24] 2 شهید / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع)، 1372 ش، 80 ص، رقعی. 
  
[2] 26 علل قیام امام حسین(ع) / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروهی از مترجمین؛ قم: شهریار، 1384 ش، 122 ص، پالتویی. 
  
[26] 27 عنصر امر به معروف و نهی از منكر / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروهی از مترجمین؛ قم: مهدیه، 1379 ش، 160 ص، رقعی. 
  
[27] 28 قیام و انقلاب حضرت مهدی (ع) / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروهی از مترجمان؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع)، 1378 ش، 160 ص، رقعی. 
  
[28] 29 مسأله حجاب / شهید مرتضی مطهری مترجم: جابر اكبر اف؛ قم: مدین، 2001 م، 20 ص، رقعی. 
  
[29] 30 مسأله حجاب / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروه ترجمه؛ تهران: الهدی، 1372 ش، شش + 202 ص، رقعی. 
  
[30] 31 مسأله حجاب / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروهی از مترجمین؛ قم: شهریار، 1384 ش، 110 ص، وزیری. 
  
[31] 32 مقدمه بر جهان بینی اسلامی: جلد : / شهید مرتضی مطهری مترجم: ایلقار اسماعیل اف؛ قم: مؤسسه اسلام، 2001 م، 86 ص، رقعی. 
  
[32] 33 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی (جلد چهارم تا ششم) / شهید مرتضی مطهری مترجمان: اسماعیل احمد اف جوانشیر قلی اف؛ قم: مهدیه، ]بی تا[، 340 ص، رقعی. 
  
[33] 34 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی: جلد چهارم: انسان در قرآن (با عنوان: Kuran Da Insan) / شهید مرتضی مطهری مترجم: اسماعیل؛ تهران: بنیاد بعثت، 1987 م، 78 ص. 
  
[34] 3 وحی و نبوت / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروهی از مترجمان؛ قم: مهدیه، 1379 ش، 160 ص، رقعی. 
  
آلبانیایی 
  
[35 ] 1 علل گرایش به مادیگری (با عنوان Shkaqet e animit ndaj materializmit) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ قم: مؤسسه امام علی(ع)، 166 ص، رقعی. 
  
[36] 2 هدف زندگی (با عنوان: QELLIMI I JETES) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ قم: مؤسسه امام علی(ع)، 64 ص، رقعی. 
  
آلمانی 
  
[37 ] 1 اصل تضاد در فلسفه اسلامی / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، [بی تا]، 88 ص، رقعی. 
  
[38 ] 2 تكامل اجتماعی انسان (با عنوان: Ziel Des Lebens) / شهید مرتضی مطهری مترجم: كمالیان؛ تهران: [بی تا]، 198 م، 116 ص، رقعی. 
  
[39 ] 3 حق و باطل (به ضمیمه احیاء تفكر اسلامی) (با عنوان: Das Wahre und Das Falche) / شهید مرتضی مطهری مترجم: زنگنه مدار؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361 ش، 64 ص، رقعی. 
  
[40 ] 4 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی؛ جلد اول: انسان و ایمان (با عنوان: Mensch Und Glaube) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1982 م، 60 ص، رقعی. 
  
[41 ] مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی؛ جلد ششم: زندگی جاوید یا حیات اخروی (با عنوان: Das Ewige Leban) / شهید مرتضی مطهری واحد ترجمه؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1982 م، 2 ص، رقعی. 
  
[42 ] 6 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی؛ جلد اول: انسان و ایمان / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، [بی تا]، 92 ص، رقعی. 
  
[43 ] 7 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی؛ جلد چهارم: انسان در قرآن / شهید مرتضی مطهری مترجم: غلامرضا پور نقشبند؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، [بی تا]، 3 ص، رقعی. 
  
[44 ] 8 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی؛ جلد چهارم: انسان در قرآن (با عنوان: Der Mensch Im Koran) / شهید مرتضی مطهری مترجم: م. زمانیان؛ تهران: بنیاد بعثت، 1987 م، 80 ص، رقعی. 
  
[45 ] 9 نظام حقوق زن در اسلام (با عنوان: Die Menschilch Stellung Der Frau Aus Der Dicht Des Korans: Auszug Aus “die Rechte Der Frau Im Islam”) / شهید مرتضی مطهری مترجم: غلامرضا پورنقشبند؛ تهران: دانشگاه اصفهان، 1364 ش، iii +34 ص. 
  
[46 ] 10 نظام حقوق زن در اسلام (با عنوان: Stellung Der Frau Im Islam) / شهید مرتضی مطهری مترجم: سفارت ایران در بن؛ آلمان (بن): سفارت جمهوری اسلامی ایران، 1361 ش، 116 ص، رقعی. 
  
اردو 
  
[47 ] 1 (مقاله) فریضه علم (از كتاب ده گفتار) (با عنوان: اسلام اور علم) / شهید مرتضی مطهری مترجم: فیاض حسین تقوی؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1361 ش، 16 ص، جیبی. 
  
[48 ] 2 ؟؟؟(با عنوان: شاهكار رسالت) / شهید مرتضی مطهری آغا عابد عسكری؛ لاهور (پاكستان): اداره منهاج الصالحین، 2000 م، 100 ص، رقعی. 
  
[49 ] 3 آشنایی با علوم اسلامی (با عنوان: اسلام علوم كا تعارف) / شهید مرتضی مطهری مترجم: سید محمد عسكری؛ تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، 1417 ق، 416 ص، وزیری 
  
[0 ] 4 آشنایی با قرآن (سوره های فاتحه، بخشی از بقره، انشراح، قدر، زلزال، عادیات و عصر) (با عنوان: درس قرآن) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد خالد فاروقی؛ كراچی (پاكستان): دارالثقافة الاسلامیة، 1987 م، 328 ص، رقعی. چاپ چهارم: 2002 م. 
  
[1 ] اجتهاد و تقلید (با عنوان اجتهاد اور تقلید) / شهید مرتضی مطهری مترجم: سید محمد عسكری؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع)، 1417 ق، 40 ص، وزیری. 
  
[2 ] 6 اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب (با عنوان: جنسی اخلاق كااسلام اور مغرب مین تصور) / شهید مرتضی مطهری مترجم: عارف نوشاهی؛ تهران: بنیاد بعثت، 1366 ش، 76 ص، رقعی. 
  
[3 ] 7 اقتصاد اسلامی (با عنوان: اسلامی اقتصاد كا ایك جایزه) / شهید مرتضی مطهری مترجم: سید مسعود اختر رضوی؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع)، 1417 ق، 277 ص، وزیری. چاپ دوم؛ كراچی: دارالثقافه الاسلامیه پاكستان، 1420 ق. 
  
[4 ] 8 امامت و رهبری (با عنوان: امامت و رهبری) / شهید مرتضی مطهری مترجم: سید احتشام عباس رضوی؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع)، 1417 ق، 147 ص، وزیری. چاپ دوم؛ لاهور: اداره تعلیم و تربیت، [بی تا]. 
  
[5 ] 9 انسان كامل (با عنوان: انسان كامل) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد فضل حق؛ كراچی (پاكستان): جامعه تعلیمات اسلامی پاكستان، 2004 م، 344 ص، رقعی. 
  
[6 ] 10 بررسی اجمالی نهضت های اسلامی در صد سال اخیر (با عنوان: بینسوین صدی كی اسلامی تحریكین) / شهید مرتضی مطهری مترجم: ناصر حسینی نقوی؛ تهران: بنیاد بعثت، 1362 ش، 76 ص، جیبی. 
  
[7 ] 11 بیست گفتار (با عنوان: سخن) / شهید مرتضی مطهری مترجم: مستجاب احمد انصاری، كراچی: جامعه تعلیمات اسلامی پاكستان، 2004 م، 69 ص، رقعی (همراه ده گفتار). 
  
[8 ] 12 جهاد هجرت (فصل چهارم از كتاب آزادی معنوی) (با عنوان: هجرت اور جهاد) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمدعلی فاضلی؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1364 ش، 36 ص، رقعی. 
  
[9 ] 13 حكایات اسلامی (با عنوان: اسلامی داستانین) / برگرفته از آثار شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد فضل حق، كراچی: جامعه تعلیمات اسلامی پاكستان، 142 ق، 23 ص، رقعی، چاپ دوم. 
  
[60 ] 14 حماسه حسینی (با عنوان: حماسه حسینی) / شهید مرتضی مطهری مترجم: سهیل بخاری (جلد اول و دوم) ، سید محمد سعید موسوی علی آبادی (جلد سوم) ؛ لاهور: دارالثفافة الاسلامیه پاكستان، 21 – 1420 ق، 3 ج، 46 (جلد اول و دوم) + 46 ص، رقعی. چاپ دوم؛ جلد سوم: 1426 ق. چاپ دوم؛ جلد اول و دوم: 1421 ق. 
  
[61 ] 1 ختم نبوت (با عنوان: ختم نبوت) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد خالد فاروقی؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1362 ش، 80 ص. 
  
[62 ] 16 داستان راستان / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ تهران: بنیاد بعثت، ]بی تا[، 182 ص، رقعی. 
  
[63 ] 17 داستان راستان (با عنوان: سچّی كهانیان) / شهید مرتضی مطهری مترجم: اختر مهدی؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 6-1362 ش، 2 ج، 264 + 187 ص، رقعی. 
  
چاپ هشتم؛ كراچی: الحسن بك دلپو، 2003 م. 
  
[64 ] 18 ده گفتار (با عنوان: سخن) / شهید مرتضی مطهری مترجم: مستجاب احمد انصاری؛ كراچی (پاكستان): جامعه تعلیمات اسلامی پاكستان، 2004 م، رقعی (همراه بیست گفتار). 
  
[65 ] 19 سه مقاله: دین چراغی كه هرگز خاموش نمی شود، امدادهای غیبی در زندگی بشر، رشد اسلامی (با عنوان: مقالات مطهری) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد فضل حق؛ كراچی: جامعه تعلیمات اسلامی پاكستان، 1996 م، 128 ص، رقعی. 
  
[66 ] 20 سیری در سیره ائمه اطهار (با عنوان: سیرت آل محمد (ص)) / شهید مرتضی مطهری مترجم: آغا عابد عسكری؛ لاهور: اداره منهاج الصالحین، 2003 م، 320 ص، رقعی، چاپ دوم. 
  
[67 ] 21 سیری در نهج البلاغه (با عنوان: پیام نهج البلاغه) / شهید مرتضی مطهری علی توحیدی بلتستانی؛ كراچی: دارالثقافة الاسلامیة پاكستان، 1420 ق، 311 ص، رقعی. 
  
[68 ] 22 سیری در نهج البلاغه (با عنوان: مطالعه نهج البلاغه) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع)، 1420 ص، 336 ص، وزیری. 
  
[69 ] 23 سیری در نهج البلاغه (با عنوان: نهج البلاغه كی سیر) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد اردو؛ قم، مجمع جهانی اهل البیت (ع)، 1413 ق، 387 ص، وزیری. 
  
[70 ] 24 شهید (با عنوان: شهید) / شهید مرتضی مطهری مترجم: تقی حسن عابدی؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1361 ش، 42 ص، جیبی. 
  
[71 ] 2 علوم اسلامی (عرفان و تصوف) / شهید مرتضی مطهری مترجم: مستجاب احمد انصاری؛ در كتاب «سیر و سلوك» (شامل آثاری از علامه طباطبایی، امام خمینی و شهید مطهری)، كراچی: جامعه تعلیمات اسلامی، 2002 م، ص: 27-10، رقعی، چاپ چهارم. 
  
[72 ] 26 فطرت (با عنوان: فطرت) / شهید مرتضی مطهری مترجم: ریاض حسین جعفری؛ لاهور: اداره منهاج الصالحین، 2001 م، 274 ص، رقعی. 
  
[73 ] 27 فلسفه اخلاق (با عنوان: فلسفه اخلاق) / شهید مرتضی مطهری مترجم: مسرور حسن مباركپوری؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 136 ش، 170 ص، رقعی. 
  
چاپ دوم؛ كراچی: دارالثقافه الاسلامیه پاكستان، 142 ق. 
  
[74 ] 28 قیام و انقلاب مهدی (ع) از دیدگاه فلسفه و تاریخ (با عنوان: آخری فتح) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد فضل حق؛ كراچی: جامعه تعلیمات اسلامی پاكستان، 1996 م، ص: 88-144، رقعی، (همراه ترجمه بحثی پیرامون امام مهدی اثر شهید محمدباقر صدر). 
  
[75 ] 29 مسأله حجاب (با عنوان: عورت پروی كی آغوش مین) / شهید مرتضی مطهری مترجم: سید محمد موسی رضوی؛ كراچی: دارالثقافة الاسلامیة پاكستان، 1987 م، 239 ص، رقعی. 
  
چاپ چهارم: 1996 م. 
  
[76 ] 30 مقدمه بر جهان بینی اسلامی (با عنوان : اسلامی تصور كائنات كی تمهید) / شهید مرتضی مطهری مترجم: علی نجفی مباركپوری؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ]بی تا[، ج، رقعی. 
  
[77 ] 31 مقدمه بر جهان بینی اسلامی؛ جلد پنجم: جامعه و تاریخ (با عنوان: سماج اور تاریخ) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد موسی رضوی؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1369 ش، 214 ص، رقعی. 
  
[78 ] 32 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی (با عنوان: اسلام اور كائنات) / شهید مرتضی مطهری مترجم: ریاض حسین جعفری؛ لاهور: اداره منهاج الصالحین، 2000 م، 620 ص، رقعی. 
  
[79 ] 33 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی؛ جلد اول: انسان و ایمان (با عنوان: انسان اور ایمان) / شهید مرتضی مطهری مترجم: سیدمحمد عسكری؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1360 ش، 72 ص. 
  
[80 ] 34 مقدمه ای بر جهانبینی اسلامی؛ جلد ششم: زندگی جاوید یا حیات اخروی / شهید مرتض مطهری مترجم: ریاض حسین نجفی؛ تهران: بنیاد بعثت، 1366 ش، 44 ص، جیبی. 
  
[81 ] 3 نظام حقوقی زن در اسلام (با عنوان: اسلام مین خواتین كی حقوق) / شهید مرتضی مطهری مترجم: مرتضی حسین صدر الافاضل؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1364 ش، 462 ص، وزیری، 
  
چاپ سوم؛ كراچی: دارالثقافة الاسلامیة، 1998 م. 
  
[82 ] 36 نظام مرجعیت (با عنوان: نظام مرجعیت كی بنیادی شكل) / شهید مرتضی مطهری مترجم: سید رضی جعفر نقوی؛ در كتاب: «نظام مرجعیت، شهیدین كی نظرمین»، كراچی: دارالثقافة الاسلامیة پاكستان، 1996 م، ص 39-79، رقعی. 
  
[83 ] 37 هدف زندگی (با عنوان: هدف زندگی) / شهید مرتضی مطهری مترجم: كوثر عباس حیدری؛ لاهور: امامیه پبلی كیشنز پاكستان، 2000 م، 83 ص، رقعی، چاپ دوم. 
  
[84 ] 38 ولاءها و ولایت ها (با عنوان: مقام ولایت) / شهید مرتضی مطهری مترجم: كوثر عباس حیدری؛ لاهور: امامیه پبلی كیشنز پاكستان، 2001 م، 80 ص، رقعی. 
  
اسپانیولی 
  
[85 ] 1 ؟؟؟ (با عنوان: Sos Derechos De La Mujer En El Islam) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1364 ش، xviii + 302 ص، رقعی. 
  
[86 ] 2 ؟؟؟(با عنوان: L’ Homme Et La Foi) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محسن خلیجی؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1363 ش، 8 ص، رقعی. 
  
[87 ] 3 اجتماع و تاریخ (با عنوان: Sociedad e Historia) / شهید مرتضی مطهری مترجم: ابوطاهر مانزولیلو؛ آرژانتین: مؤسسه الفجر، 1987 م، رقعی. 
  
[88 ] 4 اخلاق جنسی در اسلام (با عنوان: Etica Sexual en e Islam) / شهید مرتضی مطهری مترجم: نامعلوم، آرژانتین: رایزنی فرهنگی ایران، [بی تا]، رقعی. 
  
[89 ] انسان در قرآن (با عنوان: El Ser Humano en el Coran) / شهید مرتضی مطهری مترجم: نامعلوم؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1982، رقعی. 
  
[90 ] 6 انسان كامل (با عنوان: El Hombre Perfecto) / شهید مرتضی مطهری مترجم: ابوطاهر مانزولیلو؛ آرژانتین: رایزنی فرهنگی ایران، 1991 م، رقعی. 
  
[91 ] 7 پیرامون جمهوری اسلامی (با عنوان: Un Discurso acerca de la Republica Islamica) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمدعلی انزالدو مورالس؛ مكزیك: رایزنی فرهنگی ایران، 1988 م، رقعی. 
  
[92 ] 8 تعلیم و تربیت در اسلام (با عنوان: La Educacion Y La Ensenanza en el Islam) / شهید مرتضی مطهری مترجم: رشید بوستو مارچانته؛ قم، مجمع جهانی اهل بیت (ع)، رقعی. چاپ دوم؛ لندن: الهدی، 1989 م. 
  
[93 ] 9 تعلیم و تربیت در اسلام (با عنوان: La Educacion Y La Ensenanza En El Islam) / شهید مرتضی مطهری مترجم: رشید بوستو مارچانته؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع)، [بی تا]، 198 ص، رقعی. 
  
[94 ] 10 جهاد (با عنوان: La Guerra Santa) / شهید مرتضی مطهری مترجم: حسن عبدالعلی؛ آرژانتین: مؤسسه الفجر، 199 م، رقعی. 
  
[95 ] 11 حق و باطل / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، [بی تا]، ص، رقعی. 
  
[96 ] 12 ختم نبوت (با عنوان: La Terminacion De La Mision Profetica) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمدعلی انزالدو مورالس؛ مكزیك: رایزنی فرهنگی ایران، 1988 م، رقعی. 
  
[97 ] 13 راهنمای اسلامی كودكان (با عنوان: La Guia Islamica De Los Ninos) / شهید مرتضی مطهری مترجم: رشید بوستو مارچانته؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع)، [بی تا]، 146 ص، رقعی. 
  
[98 ] 14 زندگی اخروی یا حیات جاودانه (با عنوان: La Vida Eterna) / شهید مرتضی مطهری مترجم: ریكاردو مورالس ترانه نوشیروان؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد، 198 م، رقعی. 
  
[99 ] 1 شهید (با عنوان: El Martir) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمدعلی انزالدو مورالس؛ مكزیك: رایزنی فرهنگی ایران، 1986 م، رقعی. 
  
[100 ] 16 علوم اسلامی؛ كلام (با عنوان: Introduccion a la Filosofia religiosa del Islam) / شهید مرتضی مطهری مترجم: حسن عبدالعلی؛ آرژانتین (بوئنس آیرس): مسجد التوحید، 199 م، رقعی. 
  
[101 ] 17 گفتارهای معنوی (با عنوان: Discursos Espirituales) / شهید مرتضی مطهری مترجم: حسن عبدالعلی؛ آرژانتین: رایزنی فرهنگی ایران، 1997 م، رقعی. 
  
[102 ] 18 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی؛ جلد چهارم: انسان در قرآن (با عنوان: Et Ser Human En El Coran) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1979، 8 ص، رقعی. 
  
[103 ] 19 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی؛ جلد ششم: زندگی جاوید یا حیات اخروی / شهید مرتضی مطهری مترجم: ترانه نوشیروان؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، [بی تا]، 2 ص، رقعی. 
  
[104 ] 20 نظام حقوق زن در اسلام / شهید مرتضی مطهری مترجم: سفارت ایران در اسپانیا؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، [بی تا]، 302 ص، رقعی. 
  
[105 ] 21 نظام حقوق زن در اسلام (با عنوان: Los Derechos de la mujer enel Islam) / شهید مرتضی مطهری مترجم: ابوطاهر مانزولیلو؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1986 م، رقعی. 


نوع مطلب : مقالات، خبر، دانلود کتاب های استاد مطهری، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی