حکمت مطهر
کسانی که شهید مطهری را ترور کردند با استدلال های مذهبی و قرآنی به زعم خودشان این عمل را انجام دادند آنها ترکیبی از التقاط و ترور را به نمایش گذشتند آنها چه کسانی بودند و چگونه به این تندوری رسیدند؟
به گزارش پایگاه اینترنتی شهید مطهری به نقل از مشرق، از میان تمامی نیروهایی كه با رژیم پهلوی مبارزه می‌كردند، جریان مذهبی به رهبری امام خمینی توانست در یك رقابت ایدئولوژیك رژیم پهلوی را سرنگون كرده و نظام جمهوری اسلامی را تأسیس كند. در جریان نهضت امام خمینی احزاب و گروه‌های رقیبی نیز با حكومت پهلوی مبارزه می‌كردند كه شاخص‌ترین آنها ماركسیست‌ها با سردمداری حزب توده و بعدها فدائیان خلق بودند. آنان ماركسیسم را علم مبارزه می‌دانستند و اعتقاد داشتند كه تمامی انقلاب‌های جهان نشأت‌گرفته از تئوری‌های ماركسیستی است. از طرفی دیگر گروهی از روشنفكران كه تحت تأثیر برخی متفكران به «اسلام منهای روحانیت» رسیده بودند، درپی تلفیق عناصری از ماركسیسم با اسلام برآمدند تا ضمن حفظ ظاهری اعتقادات خود از روش‌های ماركسیستی نیز در مبارزه با رژیم بهره جویند. این دسته از روشنفكران با تفاسیر سمبلیك از قرآن و حدیث، سعی در سازگار كردن تعالیم اسلامی و شرع مبین با یافته‌های اندیشمندان غربی داشتند.
کسانی که شهید مطهری را ترور کردند با استدلال های مذهبی و قرآنی به زعم خودشان این عمل را انجام دادند آنها ترکیبی از التقاط و ترور را به نمایش گذشتند آنها چه کسانی بودند و چگونه به این تندوری رسیدند؟
به گزارش پایگاه اینترنتی شهید مطهری به نقل از مشرق، از میان تمامی نیروهایی كه با رژیم پهلوی مبارزه می‌كردند، جریان مذهبی به رهبری امام خمینی توانست در یك رقابت ایدئولوژیك رژیم پهلوی را سرنگون كرده و نظام جمهوری اسلامی را تأسیس كند. در جریان نهضت امام خمینی احزاب و گروه‌های رقیبی نیز با حكومت پهلوی مبارزه می‌كردند كه شاخص‌ترین آنها ماركسیست‌ها با سردمداری حزب توده و بعدها فدائیان خلق بودند. آنان ماركسیسم را علم مبارزه می‌دانستند و اعتقاد داشتند كه تمامی انقلاب‌های جهان نشأت‌گرفته از تئوری‌های ماركسیستی است. از طرفی دیگر گروهی از روشنفكران كه تحت تأثیر برخی متفكران به «اسلام منهای روحانیت» رسیده بودند، درپی تلفیق عناصری از ماركسیسم با اسلام برآمدند تا ضمن حفظ ظاهری اعتقادات خود از روش‌های ماركسیستی نیز در مبارزه با رژیم بهره جویند. این دسته از روشنفكران با تفاسیر سمبلیك از قرآن و حدیث، سعی در سازگار كردن تعالیم اسلامی و شرع مبین با یافته‌های اندیشمندان غربی داشتند.

گروه فرقان یكی از گروه‌های این جریان بود كه توسط طلبه‌ا‌ی جوان بنیان‌گذاری شد. این گروه مروج شعار اسلام منهای روحانیت بود و روحانیت اصیل شیعی را نهاد تزویر در سنت اسلامی می‌دانست. این اثر با مرور چگونگی تشكیل‌شدن گروه فرقان در سال 1355 و زمینه‌های به وجود آمدن و اقدامات تروریستی این گروه در مصاف با انقلاب اسلامی و ملت ایران می‌پردازد. ترور كردن و به شهادت رساندن برخی از علما و اندیشمندان اسلامی از قبیل شهید مطهری، شهید مفتح و... در كارنامه‌ی ننگین این گروهك منحرف ثبت گردیده است

این کتاب شامل چهارفصل که بررسی نحوه شکل گیری و عقاید فرقان، ترورهای فرقان، نحوه دستگیری و انهدام گروه فرقان و توضیحاتی پیرامون حبیب الله اشوری می باشد. همچنین متن کامل دادگاه اکبر گودرزی رئیس گروه فرقان و تصاویری از اعضای این گروه نیز به ضمیمه این کتاب می باشد. قابل ذکر است انتشار بیش از 220 برگ از اسناد دادستانی انقلاب، تیم های تعقیب و مراقبت گروه فرقان و اسناد مربوط به دستگیری و محاکمه حبیب الله آشوری از جمله ویژگی های کتاب «ترکیب التقاط و ترور» است.

گروه فرقان یكی از گروه‌های این جریان بود كه توسط طلبه‌ا‌ی جوان بنیان‌گذاری شد. این گروه مروج شعار اسلام منهای روحانیت بود و روحانیت اصیل شیعی را نهاد تزویر در سنت اسلامی می‌دانست. این اثر با مرور چگونگی تشكیل‌شدن گروه فرقان در سال 1355 و زمینه‌های به وجود آمدن و اقدامات تروریستی این گروه در مصاف با انقلاب اسلامی و ملت ایران می‌پردازد
حسن روزی طلب ، نویسنده کتاب درباره آن می گوید که کتاب پیش رو ابتدا تحقیقی کوتاه پیرامون عملکرد گروه فرقان از ابتدا تا فرجام بود اما دسترسی به خزانه‌ی غنی آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی موجب شد تا انگیزه‌ی تدوین کتاب «عملکرد و اسناد گروه فرقان» به وجود آید. همچنین تهیه‌ی گفتگوهای متعددی پیرامون گروه فرقان توسط دوست فرهیخته‌ام ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آقای محمدرضا کائینی سبب افزایش اطلاعات و دانسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها درباره‌ی گروه فرقان شود. لذا کتاب پیش رو دسته‌بندی اسناد گروه فرقان متخذ از آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی و تاریخ شفاهی این گروه است که در سه فصل ماهیت گروه فرقان، ترورها و برخورد امنیتی و قضایی با این گروه تدوین شده است. با توجه به اهمیت نقش شخص اکبر گودرزی در سیر گروه فرقان، متن کامل دادگاه گودرزی در ضمیمه کتاب آمده است. همچنین یک فصل کتاب به بررسی افکار و عملکرد حبیب‌الله آشوری، طلبه مرموز مشهدی و نویسنده کتاب ضاله‌ی «توحید» اختصاص دارد. دلیل این پرداختن به او، همسان بودن رویکردهای تفسیری و سیاسی آشوری و گروه فرقان است. ضمن ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اینکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در این فصل از روابط ادعایی آشوری و آیت‌الله سید علی خامنه‌ای‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رمزگشایی شده است
گروه ترورسیتی فرقان

در این کتاب با تکیه بر اسناد دادستانی انقلاب به جزییات ترورهای گروه فرقان پراخته شده و برای اولین بار از ترور آیت الله خامنه ای در 6 تیر 1360 در مسجد ابوذر به وسیله اسناد معتبر رمزگشایی می شود. در این کتاب اعترافات مسعود تقی زاده که عامل بمبگذاری مسجد ابوذر بوده، منتشر شده است. در بخشی از این اعترافات آمده است: تا این که مطع شدیم [آیت الله] خامنه ای در محل یک برنامه پرسش و پاسخ دارد. من روز قبل برای شناسایی مسجد رفته و فردایش با ضبط به محل رفتم. قبلا مهدی آن را با چراغ امتحان می‌کرد و خوب عمل می‌کرد ولی روز عمل صبحش که من چند دفعه آزمایش کردم، متوجه شدم که زیاد هم قابل اعتماد نیست و با کمی تکان از حالت معمولش بیرون می آید. به هر حال من ظهر به مسجد رفتم و دیدم که یک نماز به امامت خود [آیت الله] خامنه‌ای خوانده اند و نماز بعدی را هم من شرکت کردم و سپس وقتی وی برای سخنرانی به پشت میز بزرگی که قرار داشت رفت من بعد از یکی دو دقیقه ضبط را به کار انداخته و جلوی وی گذاشتم. البته چون میز بزرگ بود او برای برداشتن کاغذ سوال ها به آن طرف و این طرف خم می شد، من امکان این که به هدف بخورد را زیاد نداشتم و دیگر این که چون ترس داشتم، قبل از رسیدن نوار به آخر بمب عمل کند هر چه سریعتر به کناری رفته و جورابهایم را پوشیدم و سپس به توالت رفته و از آنجا خارج شدم و از کوچه پشتی به میدان ابوذر که فولکس را آنجا گذاشته بودم رفتم و از محل دور شدم. همچنین یک فصل از این کتاب به برسی زندگی حبیب الله آشوری می پردازد و از روابط ادعایی او با آیت الله سیدعلی خامنه ای رمزگشایی می شود. همچنین اسناد مربوط به شهادت نامه آیت الله خزعلی مبنی بر ارتداد آشوری نیز در بخش اسناد این کتاب منتشر شده است

این کتاب به قلم حسن روزی طلب  توسط انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است
فرآوری :امین شفیق


نوع مطلب : مقالات، گروهک فرقان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic